Aktualijos
Prašome finansinės pagalbos - platinsime laikraštį kiekvienam rinkėjui Spausdinti
Parašė N.Puteikis   
Šeštadienis, 24 Rugsėjis 2016 15:25

 

Prašome finansinės pagalbos rinkiminiam

Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos laikraščiui.

PATARIMAI KAIP TAI PADARYTI.

Gerb. rėmėjai, prašome Jūsų finansinės pagalbos rinkiminiam laikraščiui - mūsų Antikorupcinė koalicija nusprendė jį išplatinti praktiškai kiekvienam Lietuvos rinkėjui. Spausdiname 650 tūkst. „Lietuvos ryto“ spaustuvėje, platinsime tik daugiabučiuose - tokiu būdu pasieksime maksimalų rezultatą su mažiausiomis išlaidomis ir pastangomis.

Platintoju pasirinkome „Lietuvos paštą“, nes jo platinimo efektyvumas geriausias, be to visada grąžina pinigus už neišplatintus procentus, kuriuos per 2 dienas nustato bendros jų ir užsakovo komisijos. Tai jau esu išbandęs ankstesniuose rinkimuose – labai gerai veikia.

2016 09 26 turime sumokėti spaustuvei visą sumą į priekį – apie 9500 €, o 2016 09 28 d. „Lietuvos paštui“ - 19500€.

Negavę apmokėjimo iš anksto, abu teikėjai paslaugų neatlieka, nes Centro partija negauna valstybinės dotacijos, taigi neturime apmokėjimo garantijos - viską turime apmokėti „į priekį

Dešimtuko kandidatai susimeta po 1000, aš - 5000, turime kol kas 12000, trūksta 18000 eurų. Padėkite kiek galite.

Kas nori pervesti daugiau nei 12 €, turite būti deklaravę pajamas ir UŽPILDĘ DAR VIENĄ ATSKIRĄ DEKLARACIJĄ- turto už 2015. Kitaip privalėsime grąžinti pinigus.

Patogiausia aukoti per el. bankininkystę. Jei pervedinėjate banke paduodami grynus pinigus, paduokite ir šį patarimų lapą. Jei tai darysite ne iš SWED banko, gali papildomai paprašyti iki 5 eurų už tokią paslaugą.

VISAISA ATVEJAIS BŪTINA NURODYTI ASMENS KODĄ (turėkite omenyje, kad naudojantis el. bankininkyste turite specialiai pasirinkti tokią sąlygą pavedimo šablone, nes pagal nutylėjimą bankas perves auką nenurodydamas Jūsų asmens kodo, o jei jo nenurodysite, privalėsime grąžinti pinigus).

Aukas galite pervedinėti į dvi - Centro partijos rinkiminę ir N.Puteikio rinkiminę sąskaitas:

1.Gavėjas: Lietuvos centro partija (būtinai vardininko linksniu);

Paskirtis: auka rinkiminiam laikraščiui arba auka rinkimams;

Sąskaita: LT617300010148708494 (čia SWED bankas);

2.Gavėjas: Naglis Puteikis (būtinai vardininko linksniu);

Paskirtis: auka rinkiminiam laikraščiui arba auka rinkimams;

Sąskaita: LT987300010148840815 (čia SWED bankas).

Nedeklaravus turto už 2015 m. ir pajamų už 2015 m. (tai dvi atskiros deklaracijos) galima pervesti tik nuo 1 iki 12 eurų. Galima pervesti 12 eurų į vieną ir dar kartą 12 eurų į kitą aukščiau nurodytas sąskaitas.

Vienas asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 VMDU, t. y. 7570 eurų. Kandidatai gali aukoti sau ir savo partijai dvigubai didesnę sumą – iki 20 VMDU dydžių, t. y. 15140 eurų imtinai.

Kad ir kiek kandidatų ar partijų beremtumėte, bendra Jūsų paaukota šiems Seimo rinkimams suma 2016 metais negali viršyti 10 proc. Jūsų už 2015 metus deklaruotų metinių pajamų. Į šiuos dydžius fizinių asmenų mažos - iki 12 eurų imtinai aukos neįskaičiuojamos.

Aukotojas iki aukos suteikimo privalo deklaruoti turtą ir pajamas. T.y. jei nusprendėte aukoti dabar, tai galite per el. bankininkystę prisijungę užpildyti abi – turto ir pajamų deklaracijas –per porą dienų gausite pranešimą iš Mokesčių inspekcijos, kad deklaracijos tinkamos – tik tada galite aukoti.

Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 eurų.

Lengviausia aukoti valstybės tarnautojams, kurie kasmet deklaruoja turtą ir pajamas – gal kas turite tokių sutuoktinių – galite susitarti su jais, kad jie aukotų.

Turėkite omenyje, kad Lietuvos centro partijos iždininkas pagal įstatymo reikalavimą per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos paviešins visus, išskyrus 12 eurų, aukotojus vrk.lt tinklapyje.

Ačiū, kad padedate Naglis Puteikis

 

 
“Kas man iš to?“ arba Tai ką, pagaliau, rinkti? Spausdinti
Parašė Algis Vaitkus   
Penktadienis, 23 Rugsėjis 2016 16:41

 

Turėjau vieną pažįstamą,tai buvo dar jaunas vyras. Kalbant daugelį temų jis baigdavo sakiniu “ o kas man iš to?" Norėjosi pasakyti, juk ne viską pasaulyje galima vertinti pagal naudą sau,bet taip ir nepasakiau, nes tas " kas man iš to" jam buvo natūrali jo esmė, refleksas, kad paprieštaravęs būčiau pasirodęs netaktiškas ir vaikiškas.

Greit bus rinkimai. Tai ką rinksim?

Neseniai girdėjau žurnalisto, 30 metų rašančio apie politiką,nuomonę . Jis tvirtai žino .kad 50 proc. politikų eina politikon dėl valdžios, 50 dėl pinigų.

Tai pažangaus, opozicinio rusų žurnalisto žodžiai, jis kalba apie rusų seimą. O gal pas mus kiek kitaip, kitokios proporcijos? Juk tikrai yra mūsų seime žmonių, kuriais

tikrai galima pasitikėti, tik koks jų procentas?

Deja, dauguma seimūnų iš „kas man iš to“ kategorijos, nors jie taip nesako, gal net patys to nejunta . Nes tokia jų esmė.

Jau seniai plinta kalbos, ir iš pačių deputatų, kad seimas pagal dabartinę valstybėlę per didelis, reiktų jį sumažinti, tačiau, mieli piliečiai, nė nesvajokit. Todėl kad didžioji dauguma seimūnų savęs paklaus : „ O kas man iš to? Rizikuoti atimti iš savęs šiltą, pelningą kėdę? Nėra kvailių“.

Viskas pas mus yra : partijos, profesionalūs lyderiai, pulkas padėjėjų. Parlamentiniai posėdžiai, profesionali parlamentinė kalba. Partijų kova, disputai. Tik kur rezultatas?

Per ketvirtį amžiaus pagal gyvenimo lygį. nepakilom aukščiau trečios vietos NUO GALO. (Tarp Baltijos valstybių –visą laiką paskutiniai.) Bet juk to per maža !

Ir išeitų,kad ta aukšto stiliaus parlamentinė kalba - pliurpalas, ne daugiau.

Tai kaip balsuoti per rinkimus, kad sumažėtų tų „kas man iš to“ , kad nebūtų gėda dėl savo gyvenimo lygio, už kokią partiją?

Kokios jos dabar? Na taip, vienos vadinamos tradicinės ar sisteminės. Jos visos užtenkamai prisibuvo valdžioje, kad užtvirtintų Lietuvą trečioj vietoj nuo galo, t.y. įrodytų savo negabumą ir savanaudiškumą. Looser is looser.

Kitos iš anksto pasmerktos. Nepamenat, kokia vienos įkūrėjo specialybė pagal diplomą? Ogi „ekonAmist“.Žinot tokį mokslą „ekonAmika“?(Vėliau jis Maskvoje suklastotą diplomą pasikeitė). Tačiau „ekonamisto“ bendrapartiečiams tai buvo nesvarbu. Ir jo žvitriajam įpėdiniui tuo labiau. Už tai ir veliasi jie abu po teismus.

Kitas lyderis pabuvęs net prezidentu. Tais laikais galvojau – tai kiek jam metų? Trylika, keturiolika? Kas penktas jo žodis „prezidentas“ , t.y. jis pats. Jo dvasinis vadovas – kirpėja čerauninkė Lolečka, materialinis –verslininkas Borečka. Jis irgi surinko partiją, ir vis dar nori pažaisti prezidentą.

Štai kokia spalvinga partijų paletė. Skirtingos programos, skirtingos vertybės,( labai pabrėžiamos) . Tačiau jas visas vienija instinktas „kas man iš to“. Kokias vertybes

jos beskelbtų, visų svarbiausia vertybė– tai ta, ant kurios jie sėdi – šilta, pelninga kėdė, ir laisvas lankomumas –kada noriu atėjau,kada noriu išėjau. Ir nepaisant skirtingų vertybių, už savo algas ar privilegijas – visi balsuoja vieningai, ( išskyrus,rodos, vieną N.Puteikį ).

O gal mes jau tokia tauta? ( Prasigėrusiųjų sluoksnis – tai juk mūsų, paskutiniais dešimtmečiais išaugintas. ) Tokie mūsų genai, atitinkami ir kandidatai. Ką beišrinksi,

visvien bus tas pats. Nustekenti, nukorumpuoti galima kokią valstybę.

Tačiau gal verta pažvelgti į tolumas, į pasaulio kraštą. Korėjoj gyvena viena tauta.

Tačiau ji skilus, viena dalis - pietų klesti, šiaurės skursta ir garbina savo dieviškąjį diktatorių. O tauta tai viena ir ta pati. Vadinas , viskas priklauso kas ir kaip jai vadovauja.

O kas mums vadovaus, ką pagaliau rinkti? Iš tų tų nevalyvųjų ? Nu,tai jau ne.

O didelės,sisteminės, jos jau parodė savo negabumą , be to, prie švarių jų irgi nepriskirsi, ypač paskutiniu metu, kai pasipylė skandalai. Jei ir pamatysit sąraše kokią garbingą ,pavardę ,reikia galvoti, kiek tų „kas man iš to?“pagal tą patį ilgą sąrašą prasmuks seiman.Prie valdžios ir pinigų. Nes atrodo, sąrašuose žmonės atsiranda ne pagal gabumą ar padorumą, o pagal ištikimybę lyderiui ir partijai. Svarbu.tik kad būtų daug.

Gal nueiti į rinkimus , sugadinti biuletenį, ir išeiti?

Ne, dar reikia pažiūrėti į vienmandačius . O gal pamatysim ten A. Stancikienę, N.Puteikį, L.Jakimavičių ( bitininką Dočį) ,ir kitus, kurių didžiausias pranašumas, tai visiškai neišsivystęs refleksas„ kas man iš to“.

Valstiečių – žaliųjų sąjunga ( nesivadina partija) valdžioj dar nebuvo, gal leisti pabandyti? Bet to, ji sako, kad ketina mažinti seimą. Gal neapgaus? Nes kalbančių apie mažinimą yra daugiau, bet balsuoja jie ne taip, kaip kalba.Tačiau ji turi naują,vis rodomą veidą – S.Skvernelį. Tuo pačiu norisi jo paklausti – Garliavos šturmas - tai Jūsų darbas? Ir kodėl policiją taip nervuoja vaikų kreidele rašomas žodis „Tiesos“?O apie Drąsos kelią kalbama taip, kaip rusai sako apie Krymą, „Klausimas uždarytas“. Nu, nu...

Nebuvo dar valdžioj ir „Lietuvos sąrašas“ . O atrodo, jie turėtų ką pasakyti.

Yra dar daug mažų partijų, labai įvairių. Apie jas tos didžiosios, sisteminės kalba „marginalai“. Tik gaila,jos nesuvokia kad pačios senokai virto moraliniais marginalais.

Visai neseniai pasirodė Antikorupcinė Koalicija, su N. Puteikiu ir K.Krivicku priešakyje.. Mažai bendrų programinių šnektų, aiškūs tikslai. Ir ką tik prie jų prisidėjo sudegintos merginos Mama. Tai ne kokia veikėja, ne politikė , bet gal dar svarbesnis sąjungininkas, negu koks politikas.Ir tokios neapsirinka.

Va, už šitą Motiną ir už tos mergaitės atminimą aš ir balsuosiu.

Straipsnis neredaguotas ir netaisytas.

 

 
LCP Facebook paskyra Spausdinti
Parašė Administrator   
Penktadienis, 23 Rugsėjis 2016 12:50

Sekite Lietuvos Centro Partiją Facebook socialiniame tinkle:

https://www.facebook.com/Lietuvos-Centro-Partija-LCP-102161476501915

 
Koalicijos kandidatų sąrašas Spausdinti
Parašė Redaktorius   
Antradienis, 13 Rugsėjis 2016 16:58

Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos Nr.14

(Lietuvos centro partija ir Lietuvos pensininkų partija)

Kandidatų sąrašus rasite čia: http://www.vrk.lt/2016-seimo/kandidatai

 
Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos Nr.14 mažoji programa Spausdinti
Parašė Redaktorius   
Antradienis, 13 Rugsėjis 2016 16:51

Kovosime prieš politikus, kurie vagia ir ima kyšius! Už didesnes algas ir pensijas eiliniams žmonėms!

Antikorupcinės N.Puteikio ir K.Krivicko koalicijos Nr.14

Mažoji programa

(Lietuvos centro partija ir Lietuvos pensininkų partija)

5 smūgiai politinei korupcijai, emigracijai, turtinei nelygybei ir skurdui:

  1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas. Apklausai, įtarimų pateikimui ir sulaikymui nereikės Seimo leidimo. Kyšininkai turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda. Už korupciją teisti politikai negalės dalyvauti rinkimuose. Sumažinsime Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičių proporcingai gyventojų skaičiui. Įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas;
  2. Sustabdę didžiąją politinę korupciją sutaupytais milijardais išspręsime didžiausias Lietuvos problemas – sustabdysime emigraciją ir gyventojų mažėjimą, nes įsteigsime naujas darbo vietas, padidinsime algas ir pensijas iki Estijos vidurkio, sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti ir auginti vaikus, iki ES vidurkio sumažinsime savižudybes, žūtis, ankstyvas mirtis, ligas, padidinsime gyvenimo trukmę;
  3. Internete skelbsime kiekvieną gautą ir išleistą centą, visą viešų pirkimų dokumentaciją;
  4. Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos kartelę iki 50 000 piliečių, kad susigrąžintume demokratišką ir socialiai jautrią valstybę;
  5. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per mokesčius sumažinsime algų skirtumus, jas ir pensijas indeksuosime pagal būtinąsias išlaidas vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą ir nemokamą mokymą iki 18 metų.

 

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 1 iš 24