Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ Spausdinti
Pirmadienis, 06 Vasaris 2012 15:17

Š.m. vasario 6d., Lietuvos Respublikos Seimo spaudos konferencijų salėje vykusioje  spaudos konferencijoje buvo pristatytas naujas politinis junginys- Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“.
Spaudos konferencijoje dalyvavo: Lietuvos centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis, Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila.
Vertybiniu pagrindu kuriamas susivienijimas numato veikti pagal koalicinės partijos modelį, kai visos jame dalyvaujančios jėgos išsaugo savo programas ir struktūras, tačiau bendrai veikia vadovaudamosios konstitucinės demokratijos nuostatomis, atstovaudamos Lietuvos nacionalinius interesus.
„Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“, kurį inicijuoti atsakomybės imasi trys partijos, yra organizuotas bandymas atverti vartus į Seimą tiems tautos ir valstybės patriotams, kurie mano, jog nuo Sąjūdžio projektuotos valstybės kūrimo kurso Lietuva nukrypo neleistinai, tačiau ne taip beviltiškai, kad nieko nebegalima būtų pataisyti“ – sakoma susivienijimo pareiškime.

Pareiškimas

Matydami politinės sistemos negalią ir pavojus Lietuvos valstybės ir tautos interesams, dabar dominuojančiam politiniam elitui pamynus tautos suverenias teises, LR Konstituciją, o tautos gerovės tikintis vien tik buvimu Europos Sąjungoje,
pareiškiame, kad mes, Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga, kuriame susivienijimą, kurio uždavinys – sustabdyti Lietuvos politinę, teisinę bei socialinę griūtį ir atkurti dabartinių politikų ignoruotą nacionalinę politiką.
Politiką keisti įstatymiškai reikalingas susitelkimas ir parlamentinė galia, siekiant pasipriešinti liberaliems kosmopolitams, kapitalo ir išorinių jėgų įtakojamoms partijoms, jų remiamiems antilietuviškiems bei antivalstybiniams dariniams. Esame atviri visuomenės atstovams, kurie įsipareigos imtis politinės atsakomybės už mūsų pačių rankomis tvarkomą dabartį ir istorinį likimą.  
Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“, kurį inicijuoti atsakomybės imasi trys partijos, yra organizuotas bandymas atverti vartus į Seimą tiems tautos ir valstybės patriotams, kurie mano, jog nuo Sąjūdžio projektuotos valstybės kūrimo kurso Lietuva nukrypo neleistinai, tačiau ne taip beviltiškai, kad nieko nebegalima būtų pataisyti.
Ryžkimės kartu veikti taip, kad Lietuvoje kiekvienas žmogus, šeima, tautos gerovė būtų puoselėjamos vertybės, o lietuvių kalba, mūsų kultūra ir istorija būtų atrama ateities darbams ir Lietuva taptų patikima mūsų bei mūsų vaikų gyvenimo vieta ir išliktų amžinąja Tėvyne!

Lietuvos centro partija
Eugenijus Skrupskelis
Lietuvos socialdemokratų sąjunga
Arvydas Akstinavičius
Tautininkų sąjunga
Gintaras Songaila