Aktualijos
“Lietuva: dabarties realijos ir ateities vizija” Spausdinti
Ketvirtadienis, 25 Vasaris 2010 17:15

20010 m. vasario 25 d. artėjančio Lietuvos Nepriklausomybė atkūrimo 20-mečio proga LR Seime „Konstitucijos salėje“ įvyko II forumas pavadinimu: „Lietuva: dabarties realijos ir ateities vizijos“, kurį organizavo Lietuvos kultūros fondas ir Lietuvos Respublikos Seimas. Forumo organizatorių vardu Hubertas. Smilgys (Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas) sveikinamuoju žodžiu, pakvietė visus forumo dalyvius pagrindinį dėmesį diskusijose sutelkti į Lietuvos ateitį, perspektyvas, o labiausiai į žmogų, kuris anot H. Smilgio turi užimti derama vietą valstybėje, kad jam būtų gera gyventi čia.
Forumo dalyvius sveikinusi Seimo narė Rima. Baškienė (viena iš organizatorių) akcentavo šeimos svarbą šių laikų visuomenėje. Jos teigimu, šeimoje gimsta žmogaus suvokimas į aplinką, dorovę, meilę ir kitus labai svarbius dalykus. Pasisakydama už tradicinę šeimą, ji pažymėjo, jog vyro ir vyro ar moters ir moters sąjunga negali būti laikoma šeima. Sveikinimo žodį seimo narė pabaigė motinos Teresės mintimis: „Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Šeima svarbiausia, jei bus sugriauta šeima, sugrius ir valstybė.
Kitas seimo narys Valentinas Stundys (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas) sveikindamas forumo dalyvius, pažymėjo, kad labai svarbus valstybės išlikimo pagrindas yra lietuvių kalbos puoselėjimas.
Forume savo pranešimus skaitė žymiausi kultūros ir visuomenės veikėjai. Dr. Julijonas Stanislovas Šalkauskas (Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys) pareiškė, kad mokslas, kultūra, švietimas dabartiniu metu "praktiškai tapo verslu, siekiant gauti pelno". Pateikęs krizės analizę jis nurodė ir išeitį - grįžti prie tradicinės vertybių sistemos. Daug diskusijų sulaukė Lietuvos Centro Partijos garbės pirmininko, Romualdo Ozolo, pranešimas “Antrosios Lietuvos Respublikos egzistencijos problema”. Šiame pranešime nuskambėjusi frazė “1990 m. kovo 11-osios Lietuvos Respublika, arba Antroji Respublika – jau istorijos faktas” sulaukė didelio atgarsio ne tik tarp forumo dalyvių, bet ir internetiniuose puslapiuose pasirodžius pranešimui. Jis kvietė visus pripažinti, kad Lietuvos Respublikos konstitucinė nepriklausomybė pasibaigė 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus ES nare.
Lietuvių kultūros kongreso tarybos pirmininkas, Krescencijus Stoškus kalbėjo, kad dabartinė visuomenė dėvi kaukes, kurios yra nusvilimo išraiška. Mūsų valstybė taip pat dėvi kaukes, kurias labai dažnai keičia – sakė K. stoškus. Pasak jo, didžiausias skaudulys yra tai, kad žmonės neranda kaip save pritaikyti valstybėje, todėl jie emigruoja arba nusižudo. Valstybės tai mato, bet nieko nedaro. Valstybės vadovai, tiesiog pakeičia kaukę ir vaidina, kad viskas yra gerai. Taip pat jis pabrėžė, kad šiandien svarbiausia yra dorovė, kurią nekuria yra visiškai užmiršę.
Pilietinės visuomenės instituto direktorius, Darius Kuolys iškėlė retorinį klausimą „Ar yra Lietuvoje Respublika?“ Jei yra, tai ar tokios nori tauta. Jo teigimu, dabartiniame rinkimų ir savivaldos modelyje yra užkoduotas visuomenės neįgalumas, valdžios ir visuomenės priešprieša. Didžiausia problema anot jo, kad valdžia nediskutuoja su piliečiais. Kad išspręsti šią problemą, jis pakvietė visus burtis į politinę bendruomenę.
Šiame forume pranešimą taip pat skaitė Lietuvos Centro partijos narys, istorikas, Šiaulių universiteto docentas, Arūnas Gumuliauskas. Jo pranešime buvo kalbama apie politinę kultūrą krizėje.

 
Centro partijos krepšinio turnyras Spausdinti
Parašė LCP Elektrėnų skyrius   
Sekmadienis, 21 Vasaris 2010 16:37

Vasario 20 d. į Lietuvos Centro partijos Elektrėnų skyriaus organizuotą partijų krepšinio turnyrą rinkosi politikai.
Iš 7 partijų, dirbančių savivaldybės taryboje, turnyre dalyvavo 3: Socialdemokratų, Darbo partija ir Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Gausias komandas surinko Centro ir Liaudies fronto partijos, aktyviai besireiškiančios prieš savivaldos rinkimus, nors šiai kadencijai į tarybą neišrinktos.
Turnyrą atidarė, sveikinimo kalbas sakė ir sėkmės tiek sporte, tiek politikoje linkėjo Centro partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Kristijonas Kameneckas, Lietuvos centro partijos pirmininkas Arūnas Grumadas, meras, socialdemokratas Arvydas Vyšniauskas, Sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius, buvęs liberalcentristas, dabar Centro partijos narys Kęstutis Vitkauskas.
Sporte, kaip ir politikoje, labai norisi laimėti, todėl rungtynės buvo įtemptos. Socialdemokratų komandoje rezultatyviai žaidė pats meras A. Vyšniauskas, kurio įmestų taškų skaičiaus negalime parašyti, nes žaidžiant dėl 4-5 vietų nebuvo rašomas protokolas. Deja, socialdemokratams teko tenkintis paskutiniąja vieta. Už tai jiems buvo įteiktas paguodos prizas.

Skaityti daugiau...
 
LCP Seimo 2008 metų rinkimų programa Spausdinti
Sekmadienis, 12 Spalis 2008 11:15

Rinkimų šūkis: Mūsų namai – Lietuva.

Principinės nuostatos: Lietuvoje – valdžių struktūrinė krizė. Taškas valstybės nusavinimui buvo padėtas oligarchus įleidžiant į energetiką ir sukuriant „LEO“. Užsieniniam valstybės perėmimui pamatai padėti „Mažeikių naftą“ su jos valdoma rinka parduodant Lenkijai ir pakviečiant ją dalyvauti naujos atominės elektrinės statyboje. Lietuvos nacionalinio biudžeto struktūra akivaizdžiai neatitinka Lietuvos nacionalinių reikmių, yra neracionali ir neefektyvi. Vyriausybės ne valdo, o yra valdomos. Korupcija pasiekusi giliausią lygmenį. Socialinė atskirtis, didėjanti ir su dabartine infliacija, ir su būsimu euro įvedimu, sukels naujus emigracijos ir imigracijos priepuolius. Išsivalstybinimas nuėjęs taip toli, kad jau seniai reikia ginti valstybę. Jos vaidmens ir prestižo – tiek Prezidento, tiek Seimo ir savivaldybių – atkūrimas yra ilgalaikė generalinė Lietuvos centro partijos kryptis. Kito įrankio, kaip stipri nacionalinė valstybė, tautai pakelti – nėra.  Bet koks Lietuvos valstybės statuso keitimas įmanomas tik visuotiniu referendumu.
Svarbiausi ir pirmaeiliai darbai gavus mandatą:
1. santuokinės šeimos motinai, auginančiai vaiką – valstybės tarnautojo statusas ir atitinkamas atlyginimas.
2. Mokytojas ir kultūros darbuotojas – valstybės tarnautojai.
3. Kokybiška medicininė pagalba – kiekvienam Lietuvos piliečiui.
4. Vietoje dvigubos pilietybės – Lietuvio pasas, teikiantis teisę nekliudomai atkurti Lietuvos pilietybę sugrįžusiajam Lietuvon ir atsisakiusiajam kitos valstybės pilietybės.
5. Reemigrantų pradėto verslo neapmokestinimas 2 metus.
6. Imigracijos sustabdymas: griežtos baudos darbdaviams, po darbo sutarties atgal neišsiuntusiems samdinių užsieniečių. Nelegalių uždarbiautojų deportavimas.
7. Korupcijos naikinimas – nuo partijų: visos registruotosios finansuojamos iš biudžeto po lygiai, nelygiavą įvedant rinkėjui: už kiekvieną balsą partijai priskaičiuojama tam tikra minimali suma (3–5 Lt).
8. Parduodamą žemę pirmoji gali išpirkti valstybė.
9. Atkuriama valstybės kontrolė energetikai.
10. Derinant su NATO gynyba, Lietuvos kariuomenė apginkluojama agresijos pirmajam smūgiui atremti būtinais moderniais priešlėktuviniais ir prieštankiniais ginklais.
11. Atkurti Lietuvos geopolitikos šiaurinį metmenį.
12. Lietuva JTO pateikia „Visuotinės tautų teisių deklaracijos“ projektą (pagal analogiją su „Visuotine žmogaus teisių deklaracija“).

 
Vakaronė – varėniškių centristų tradicinė kalėdinė dovana vienišiems rajono žmonėms Spausdinti
Šeštadienis, 29 Gruodis 2007 14:41

Varėnos centristai turi gražią tradiciją – tarpušvenčiu – po šv. Kalėdų iki Naujųjų metų į smagią vakaronę sukviesti viso Varėnos krašto pagyvenusius vienišus žmones.
Praėjusių metų gruodžio 28-ąją į jau dvyliktąją vakaronę iš Varėnos miesto bei aštuonių seniūnijų gausiai suvažiavę senoliai vėl turėjo puikią progą pasižmonėti, susitikti, pasikalbėti, pasilinksminti, prisiminti jaunystę.
Kiekvienas atvykęs buvo sutiktas prie durų, simboline dovanėle ir nuoširdžiais linkėjimais pasveikintas su šventėmis, pakalbintas.
Šv. Kalėdų proga pagyvenusius žmones sveikinęs Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas sakė, jog į vakaronę sukviesti vienišus žmones turi galimybę į metus vieną kartą, tačiau jais rūpinasi ir dėmesio skiria ištisus metus. Šiltų žodžių senoliams negailėjo ir kiti centristai.
Varėnos krašto senolius dainomis linksmino Varėnos muzikos mokyklos mokytojų vokalinis ir instrumentinis ansambliai, Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Serbenta“, Perlojos laisvalaikio ir pramogų centro kapela, „Bočių“ ansamblis. Vėliau ir patys vakaronės dalyviai lipo į sceną ir dainavo, pasakojo, juokavo.
Ir šventės organizatorius, ir dalyvius sužavėjo pirmą kartą šioje vakaronėje dalyvavusios baltai pasidabinusios Lynežerio folkloro ansamblio moterys, o jų atliekamos graudžios ir linksmos senovinės dzūkų melodijos virpino jautriausias sielos stygas.
Vėliau visi buvo pakviesti prie šventinio stalo, kur sumuštiniais, saldumynais, vynu ir kava vaišino centristės.
Kad senyvo amžiaus žmonės dar nepamiršo linksmintis – padainuoti ir pašokti, buvo galima įsitikinti iki vėlaus vakaro trukusioje smagioje vakaronėje.

 
Apie Romualdo Ozolo knygą „Supratimai“ Spausdinti
Parašė Aldona Koskienė   
Pirmadienis, 26 Lapkritis 2007 14:55

Apie filosofo, rašytojo, Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos Centro partijos įkūrėjo ir ideologinio vadovo Romualdo Ozolo knygą „Supratimai“.

„Naujoji Romuva“ išleido R. Ozolo knygą „Supratimai“. Tai parinktos 1956 – 2006 metų metafizinio dienoraščio mintys.
Autorius pratarmėje rašo: „Supratimai: kas tai? Tiksliai pasakyti ir negalėčiau.Gal gyvenimo mąstymai? Gal proto arimai?“
Pateikiame keletą R. Ozolo knygos ištraukų. Gal jos sudomins?Apie praeitį, o gal ir dabartį.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis212223242526SekantisPabaiga»

Puslapis 25 iš 26