Aktualijos
Nacionalinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" apskritojo stalo pareiškimas Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Penktadienis, 23 Lapkritis 2012 11:08

Po kiekvienų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą pasikartojanti situacija, kai išrinktieji parlamentarai atsisako Seimo nario mandato ir lieka europarlamentarais ar savivaldybių tarybų nariais, pagrįstai piktina Seiman juos delegavusius Lietuvos piliečius, tokią praktiką vadinančius apgaudinėjimu ir rinkimų eigos bei rezultatų iškraipymu.
Apskritojo stalo dalyvių nuomone, galimybė per partijų sąrašus išrinktiesiems parlamentarams atsisakyti Lietuvos Respublikos Seimo nario mandato didina rinkimų užterštumą ir turi būti pašalinta iš mūsų parlamentinio gyvenimo praktikos.
Apskritojo stalo dalyviai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, teikdami būtinybę atsižvelgti į rinkėjų nepasitenkinimą keliančią mandatų atsisakinėjimo praktiką ir įstatymiškai tą galimybę panaikinti.

Romualdas Ozolas
Apskritojo stalo pirmininkas

 
Briuselis uždraudė Kalėdinę eglutę Spausdinti
Šeštadienis, 17 Lapkritis 2012 10:18

Briuselio valdininkai praėjusį trečiadienį uždraudė Kalėdinę eglutę besirūpindami, kad Briuselyje gyvenantiems musulmonų imigrantas ji nepasirodytų „įžeidi“.
Vietoje tradicinės Kalėdų eglutės ir prakartėlės Briuselio centre esančioje Didžioje Aikštėje bus pastatytas „elektroninis žiemos medi“, rašo Brussels News.
Elektroninė skulptūra bus 25 metrų aukščio, sudaryta iš televizijos ekranų, rašo Brussels Expat: „Diena bus galima užlipti į jos viršų, iš kur atsivers miesto panorama, o sutemus skulptūra pavirs šviesos ir garso reginiu, kuris bus kartojamas kas dešimt minučių“.
Miesto tarybos narė Bjanka Debaets (Bianca Debaets), mano, kad šviesos skulptūra tapo „ne vietoje įvykusio ginčo“ apie religinius skrupulus išdava. Jos nuomonę patvirtinai tai, kad skulptūra niekaip nebus susieta su Kalėdomis.
„Aš įtariu, kad sąsaja su krikščionybe buvo lemiamas faktorius“ atsisakant Kalėdinės eglutės, Bjanka sakė žurnalistams. „Daugeliui ne krikščionių Kalėdinė eglutė yra įžeidžianti“.
Musulmonai sudaro ženklią daugelio Belgijos miestų gyventojų dalį. 2008 metų apklausa parodė, kad musulmonai sudaro 25,5% Briuselio gyventojų, 3,9% Flandijos ir 4,0% Valonijos gyventojų.
Du  musulmonai išrinkti į Briuselio miesto tarybą praėjusį mėnesį paragino Belgiją paversti islamo valstybe, kurioje galiotų šariato teisė, kaip jau buvo skelbta.
„Ar istorinis miestas, toks kaip Briuselis, turėtų būti jautrus tradicijoms? Ar daugiareliginis miestas, toks kaip Briuselis, neturėtų palikti vietos kiekvienos filosofijos individualybei?“ klausia Debaets.
Kiti miesto valdininkai neigia, kad šis pokytis buvo padarytas stengiantis įsiteikti musulmonams, ar kitoms grupėms. Briuselio mero Tylemans (Thielemans) atstovas spaudai Nikolia Dasonvilis (Nicolas Dassonville) pasakė, kad prakartėlė išliks Didžiojoje Aikštėje.
Elektorinę skulptūrą pasiūlė pastatyti sponsoriai, elektros kompanija Electrabel, teigia Dasonvilis.

Šaltinis: The Right Perspective, vertė Tomas Bikelis

 
Pagiriamasis žodis Valdemarui Tomaševskiui Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Trečiadienis, 14 Lapkritis 2012 22:12

Bravo, Valdemarai! Šaunuolis! Gražiai tu išdūrei maskolius, lenkiškai katalikiškai – nė vieno nepraleidai į Seimą! Apie litvinus nė nekalbu: kokie buvo, tokie ir bus – durniai. Ne tik tavo patronas už rubežiaus, bet ir mūsų ne vienas šiapus bus patenkintas: ten sugriežtins, čia sušvelnins savo dvigubas kalbeles, o tai tau labai pravers, supranti šitai gerai.

Kodėl reikalauji tik keturių ministerijų? O kas pataria nusileisti net iki dviejų? Ką tu veiksi be užsienio reikalų, švietimo, energetikos, finansų tik su kultūros ir dar kokia nors atlieka? Tarp tų tavo Seimo galvų, atrodo, yra ir pusgalvių, jei nesupranta, kad lenkui svarbiausia – principingumas? Laikykis, Valdemarai, ir laimėsi – juk matai, kad tavo korta auksinė! Viktoro komanda jau byra, Rolando dar neatsipeikėjo, neatgavo apetito, tai ką tie persidažę eldėdėpistai vieni darys, – grius į glėbį konservams ir leisis už nosies vedžiojami? Tik penkios ministerijos, Valdemarai, – i došč! A, taip, ir Seimo vicepirmininkas. To tak.

Pagalvok gerai, Valdemarai, kaip į tave žiūrės Varšuva, jeigu tu nesugebėsi laikytis kiečiau už savo tėvus donorus! Tiek pinigų injektuota, tiek akcijų surengta, tiek tarptautinės pagalbos sukelta, o tu čia klumpi ant atliekinės valdžiukės! Arba viskas, arba nieko! Viskas – tik laiko klausimas, ir tai ne tiek nuo Viktoro ar Rolando pareina – visi litvinų prekybos centrai ir turgūs jau pritutinti lenkiškos produkcijos, degalų rinką patikimai prižiūri baltai raudonas orlenas, nafta, dabar ir skalūno dujos irgi perimti, Lenkija tuoj koją įkels į Visaginą. Ką ji bedarys, ta amžinai besispyriojanti lietuviška ožka? Pagalvok! Neatvažiuos ji į mūsų neprigulmybės šventę?! O mes atvažiuosim. Ir važiuosim tol, kol litvinai švęs. Ir jie bus laimingi, jeigu sutiksim, kad Vilniaus gatvių pavadinimai būtų užrašyti dar ir lietuviškai.

Nepagalvok, Valdemarai, kad čia tave kas moko. Išmanai politikos meną geriau už bet kurį jėzuitą. Daug pagyrimo žodžių galima būtų pasakyti dėl tavo laikysenos švietimo klausimais, nors ir neišnaudojai visų Gintaro Steponavičiaus tau parodytų palankumo ženklų. Užtat kalbos inspektorių su visais jo inspektoriukais vienu mostu pavertei baimingai čirškiančių žvirblių pulkeliu dulkėse. Gerai, tak deržatj, kaip sako tavo pusbroliai rytiniai slavai.

Čia reikėtų kiek nukrypti nuo aukštų gaidų ir išreikšti nerimą. Nedidelį, bet vis dėlto. Neužsižaisk pernelyg su tais savo rusais, nebevažiuok tuo pačiu vežimu. Išmesk tu juos kaip nors taip humaniškai, kaip musę iš barščių – kad neprigertų, bet kad ir nuo grindų nebepakiltų. Litvinai, kad ir kokie baisūs mužikai, vis dėlto kartais gudrūs kaip žalčiai. O tie gerai atsimena tavo Visockio, Jankelevičiaus ir kitų pirmtakų Mostiškėse kurtą Raudonąją autonomiją – tuoj ims kliegti, kad Tomaševskis su penktąja Putino kolona čia naują Maskvos rezervatą tveria – bus sunkiau ir Briusely paramą organizuoti. Litvinai turi dar stipresnę alergiją rusams, jų atmetimo reakcija dar audringesnė, tai kol dar tavęs neperkando, kol tie varguoliai dar mano, kad Varšuvos elitas sau, o tu sau, pasisaugok, mokėk pažaisti, pakentėti. Toks tau patarimas. Su visa pagarba.

Galima būtų kalbėti ir kalbėti, seikėjant tau pagyrimus, tiesiog liaupses. Bet tu pats gerai žinai, ko esi vertas. O ko nežinai – sužinosi, laiko dar gražaus turi.

Nenusimink, net jeigu tektų likti opozicijoj. Ten taip pat daug būdų litvinus paimti už miego arterijų. Švelniai, bet kietai.

 
Apie Tautos sprendimą Spausdinti
Parašė Zigmas Vaišvila   
Šeštadienis, 10 Lapkritis 2012 11:31

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos 2012-11-08 d. 10.30 val. Spaudos konferencija Seime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Vyriausybės, partijų vadovų ir V. Landsbergio nuomonių apie Tautos sprendimą 2012 m. spalio 14 d. referendume ir Seimo rinkimų“
Pradėsiu nuo paprasto teiginio – visiems mūsų piliečiams privalu laikytis visų Lietuvos Respublikos Įstatymų. Išimčių nenustatyta. Visi aukščiausi Lietuvos valdžios pareigūnai atvirai ir viešai pareiškė, kad neprivaloma vykdyti Tautos sprendimo, priimto didžiule persvara Konstitucijos ir Referendumo įstatymo nustatyta tvarka 2012-10-14 d. referendume. Pirmoji tai padarė Lietuvos Respublikos Prezidentas D. Grybauskaitė, pakartojo Seimo Pirmininkė 1. Degutienė, Ministras Pirmininkas A. Kubilius, užvakar – šių trijų asmenų patriarchas ir proteguotojas Tautai V. Landsbergis, DELFI-o svetainėje kreipėsi į kurdupelius (mažus, susitraukusius žmones ar gyvulius). Jiems antrina visi dabartinės valdančios koalicijos partijų vadai. Iš naują Seimo daugumą formuojančių partijų vadovų tik A. Butkevičius pasakė, kad reikia gerbti Tautos valią, tačiau netruko su svyruoti. Manau, ne be. D. Grybauskaitės įtakos. V. Uspaskichas samprotauja apie keletą metų truksiančius gilinimusis ir skaičiavimus, po kurių esą reikės priimti galutinius sprendimus. Aiškios R. Pakso nuomonės nesigirdi.
Tautai kunkuliuojančiose diskusijose klausimas daugmaž aiškėja – ji mato, kad valdžia juos siunčia toli toli... Priminsiu įstatymus mūsų valdžiai. 2012-10-18 d. VRK patvirtino rezultatus – referendumas įvyko, nes jame dalyvavo 52,58% visų rinkėjų, net 62,68% balsavusių nepritarė naujos AE statybai Lietuvoje. Pagal Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. šis Tautos sprendimas laikomas priimtu. Ši įstatymo norma įpareigoja Seimą per 30 d., t.y. iki š.m. lapkričio 18 d. įgyvendinti ši sprendimą. Tauta, kuriai po ilgos pertraukos buvo leista pasakyti savo nuomonę vienu svarbiausių tautos ateičiai ir egzistencijai klausimų, aktyviai ir pakylėtai dalyvavo balsavime, patikėjo, kad jos balsas šioje valstybėje yra svarbus, ir didžiule balsų persvara nepritarė naujos AE statybai Lietuvoje. Referendumo klausimo formuluotė – aiški ir nedviprasmiška. Seimas neturi teisės atidėti šio referendumo rezultato įgyvendinimo ir privalo tai padaryti Referendumo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Privalomojo referendumo atveju balsuojama dėl konkrečios teisės normos, 0 patariamojo referendumo atveju – dėl principo, kuri Tautai priėmus sprendimą, Seimas privalo įgyvendinti. Įstatymas nesuteikia teisės Seimui paneigti ar pakeisti ši Tautos sprendimą, tik įpareigoja ji per 30 d. įgyvendinti.

Skaityti daugiau...
 
Spalio 25 dieną prie Seimo jaunoji Lietuvos karta netylės Spausdinti
Pirmadienis, 22 Spalis 2012 22:12

Spalio 25 dieną, 11:45 val., Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo jaunimo iniciatyva bus surengta sankcionuota pilietinė akcija „Mums ne tas pats“. Organizatoriai kviečia ateiti visus ir išreikšti nepasitenkinimą rinkimų balsų papirkinėjimui ir atsakingų asmenų neveiksnumui.

Leidimą Vilniaus savivaldybė šiai protesto akcijai suteikė, todėl jau dabar socialinio tinklo „Facebook“ grupėje mygtuką dalyvauti paspaudė daugiau nei 3000, o dar tiek pat galbūt dalyvaus.

Kaune jau rytoj, spalio 23 dieną, 12 val., Vienybės aikštėje rengiama pilietinė akcija „Neparduok balso – neparduok Lietuvos! Balsuok atsakingai!“.

Anksčiau, spalio 17 dieną, 11.45 val., Vilniuje prie Vyriausiosios rinkimų komisijos būstinės neabejingi jaunieji Lietuvos piliečiai niekieno neraginami rinkosi į protesto akciją  ir išreiškė savo protestą prieš neskaidrius rinkimus į Seimą.

Tąkart susirinko gausus būrys žmonių su plakatais, kuriuose šmaikščiai protestavo prieš balsų pirkimą rinkimuose. Netrūko ir žiniasklaidos atstovų, nes tikėjosi išvysti patį VRK pirmininką Zenoną Vaigauską. Taip ir atsitiko, kuomet susirinkusieji susibūrė šalia VRK pastato. Z.Vaigauskui jaunieji aktyvistai įteikė savo pastebėtų pažeidimų protokolus ir išreiškė viltį, kad į tai bus atkreiptas dėmesys, nors sutiko, kad įrodyti yra labai sunku, netgi beviltiška kai kuriais atvejais. Minėjo, jog vežami balsuoti žmonės jiems mojavo rankomis.

Akcijos tikslai:
1. Išreikšti protestą prieš akivaizdų masinį balsų pirkimą, paskatinti teisėsaugą bei VRK imtis atitinkamų veiksmų;
2. Išreikšti paramą nepopulistinėms partijoms bei paskatinti jas ir toliau laikytis išvien;
3. Prieš antrąjį rinkimų turą, atkreipti visuomenės dėmesį į balsavimo už populistines partijas ir jų narius absurdiškumą.

Renginio taisyklės:
1. Mitingo metu laikytis LR įstatymų ir viešosios tvarkos, nešiukšlinti;
2. Mitingo metu nedemonstruoti jokių partijų atributikos (vėliavos, marškinėliai ir pan.);
3. Plakatuose taip pat neminėti jokių partijų pavadinimų ar simbolikos;
4. Nepasiduoti galimoms provokacijoms, nesivelti į konfliktus.

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 8 iš 26