Aktualijos
Po norvegų filmo „Smegenų plovimas“ uždarytas Lietuvoje veikęs Šiaurės šalių lyčių lygybės institutas Spausdinti
Parašė alfa.lt   
Šeštadienis, 13 Spalis 2012 11:58

Lygių galimybių projektus Lietuvoje finansavusi Šiaurės šalių ministrų taryba uždaro nuo 1970-ųjų veikusį Šiaurės šalių lyčių lygybės institutą. Tokių veiksmų imtasi, kai viena norvegų televizija parodė dokumentinių filmų ciklą
apie šio instituto veiklą. Jame dirbantys pseudomokslininkai buvo demaskuoti, kai paaiškėjo, kad jų genderizmo teorijos grįstos tik ideologija, o ne įrodymais.

Jį nuspręsta uždaryti, kai nacionalinė Norvegijos televizija parodė skandalingą dokumentinių filmų ciklą „Smegenų plovimas“. Paaiškėjo, kad instituto skelbiamos teorijos apie lyčių lygybę, homoseksualumą ir kt. yra pagrįstos tik įsitikinimu, o ne moksliniais įrodymais. Norvegijoje viešai imta diskutuoti apie tai, kad „lyčių lygybės“ teorijos tėra pelninga ideologija, o lyčių ir rasės nelygybė, homoseksualų diskriminacija - išpūstas burbulas. Spaudimą pajutusiai Šiaurės ministrų tarybai teko institutą uždaryti. Be to, sustabdytas finansavimas ir lyčių lygybės tyrinėjimams.

„Lyčių lygybės projektai reikalingi toms organizacijoms, kurios juos rašo. Dažniausiai niekam kitam jų nereikia. Naudos iš jų mums tikrai nėra“,- sako Birutė Obelenienė, profesorė, edukologijos mokslų daktarė. - „Visos teorijos bandomos grįsti mokslu. Tačiau kai pradedama stengtis bet kokią teoriją prievarta padaryti visuotinę, totalitarinę... Dabar tai ir yra daroma, net per darželius. Visa tai kvepia totalitarizmu. Teorija pavirto į ideologiją. Sugalvotas ištisas represinis mechanizmas. Žmonės, kurie pasisako prieš, išvadinami homofobais ir kitokiais fobais. Prasideda gąsdinimai ir bauginimai.“

alfa.lt

 
Pasiūlymas „DĖL VALSTYBĖS PROGRAMOS GALIMAI NETEISĖTAI PRATURTĖJUSIŲ POLITIKŲ IR AUKŠTO RANGO VALDININKŲ ATŽVILGIU" Spausdinti
Parašė Nacionalinis susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje"   
Sekmadienis, 07 Spalis 2012 11:38
Atsižvelgdami į tai, kad pastaruoju metu vis daugiau informacijos atsiranda apie galimai neteisėtai pralobusius valdžioje aukšto rango politikus ir pareigūnus,

Matydami, kad vėliau visuomenė ir piliečiai taip ir nesužino, kas iš valdžios pareigūnų pralobo neteisėtai,

Suvokdami, kad nemaža dalis pareigūnų dorai tarnauja Lietuvai

Neabejodami, kad būtent aukšto rango politikų ir kitų valdžios pareigūnų galimas neteisėtas praturtėjimas turėtų susilaukti ypatingo mūsų teisėsaugos ir kitų valstybės pareigūnų dėmesio,

Būdami įsitikinę, kad jokia valstybė negali išspręsti socialinių-ekonominių problemų, mokėti deramo lygio pensijų, atlyginimų mokytojams ir kitų profesijų atstovams, jeigu nebus sustabdytas mūsų valstybės grobstymas

Reikšdami nepasitenkinimą, kad iki šiol Lietuvoje nėra nuolat veikiančio mechanizmo, kaip nustatyti būtent aukšto rango politikų ir valdininkų neteisėto praturtėjimo atvejus ir už tai nė vienas iš jų nėra nubaustas,

Visuomeninis judėjimas „Už teisingumą Lietuvoje“ ir Nacionalinis Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ siūlo :

  1. Priimti Valstybinę programą dėl galimai neteisėtai praturtėjusių politikų ir aukšto rango valdininkų nuolatinės patikros.
  2. Šia programa įpareigoti likus metams iki Seimo ar savivaldybės kadencijos pabaigos, Vyriausybės darbo pabaigos ypatingai kruopščiai patikrinti visų politikų ir jų aplinkos praturtėjimo šaltinius pagal neteisėto turto išieškojimo metodiką ir šios patikros rezultatus paskelbti prieš rinkimus.
  3. Kiekvienas valstybės įstaigos, departamento vadovas taip pat turi praeiti šią procedūrą.
  4. Šį darbą patikėti vykdyti ne tik Valstybinei Mokesčių inspekcijai, Finansinių Nusikaltimų tyrimų tarnybai, kitoms atsakingoms valstybės institucijoms, bet ir į jį įtraukti visuomenės atstovus iš geriausių šalyje ekonomistų, teisininkų, finansininkų, nekilnojamojo turto ekspertų ir pan. Šios grupės nariai savo parašais ir savo vardu patvirtina gautų tyrimo išvadų pagrįstumą.
  5. Politikų, aukšto rango valdininkų galimai neteisėtą praturtėjimą laikyti sunkiu nusikaltimu valstybei.
  6. Mokesčius reglamentuojančiuose ir baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinti nuostatą, kad nuslėptos ir neteisėtai gautos pajamos ar kitoks turtas yra apmokestinamas 200 proc., t.y. dvigubai
  7. Šią programą pritaikyti ir dabartinio Seimo bei Vyriausybės nariams jų kadencijai pasibaigus.
 
VALDŽIOMS – VISUOMENĖS KONTROLĘ ! Spausdinti
Parašė Romualdas Ozolas   
Sekmadienis, 07 Spalis 2012 11:27

Romualdo Ozolo kalba visuomeninio judėjimo “Už Teisingumą Lietuvoje“ mitinge Nepriklausomybės aikštėje 2012 m. spalio 6d.

Sveiki, drasiausieji iš drasiųjų!
Susirinkom neramių orų ir rinkimų metu, tačiau ne apie juos čia bus kalba. Susirinkom apsitarti ir pasitarti, kaip gyvensim po rinkimų, kai įvertinsim paramento naujas politines pajėgas ir naują vyriausybę, kam dirbti jie nusiteikę – mums, ar sau.
Klausėm savęs: ar ne per anksti čia rinktis?
Ne, ne anksti.
Būdavo: išsirenkam ir paliekam savo atstovus vienus pačius žaisti savo naktinių mokesčių reikėjimo, ar ministrų portfelių partinių dalybų.
To nebebus, nes to neturi būti. Pažadų vykdymo kontrolė nuo pirmos dienos! Visuomeninė pažadų vykdymo kontrolė!
Ar turim mes tokios kontrolės svertus? Turim. Tai yra svarbiausia žinia, kurią  noriu pranešti. Judėjimas “Už Teisingumą Lietuvoje”, į aikštes įšėjęs šių metų pavasarį, suformavo du reikšmingus mūsų visuomeninio gyvenimo faktus: Judėjimo “Už Teisingumą Lietuvoje” Apskritąjį stalą ir politinį susivienijimą “Už Lietuvą Lietuvoje”, rinkimams į Seimą sujungusį keturias politines partijas. Gaila, kad nepavyko suformuoti alternatyvos valdančiajai politinei sistemai, kaip vieningo Nacionalinio fronto, nes “Drąsos kelias apsisprendė eiti atskirai, o laisvieji menininkai išsisklaidė po vienmandates. Tačiau  Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” liko atstovauti mūsų judėjimo politiką taip, kaip ji buvo suformuluota iš pat pradžių: korupcija yra pati baisiausia Lietuvos liga ir ta liga turi būti įveikta bendrais politikų ir visuomenės veiksmais. Korupcijai – kryžius, kaip sako va ten jau stovintis kryžius. Dėkojam vyrams, taip vaizdžiai pasakiusiems.
Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje” yra judėjimo “Už Teisingumą” pasiuntinys į Seimą, politinis mūsų atstovas Seime, ir kuo daugiau mandatų jis turės parlamente, tuo veiksmingiau galėsime daryti pokyčius, susitardami dėl bendrų veiksmų mųsų Apskritajame stale.
Visuomenė aktyvėja. Matosi ir pirmi rezultatai : laimėta vadinamoji signatarų byla, pirmojoje instancijoje išteisintas vienas iš FNTT neteisėtai atleistųjų pareigūnų, pajudėjo viena kita rezonansinė byla, sulaikomi aukšti kyšininkai.
Kas sako, kad nieko negalima pakeisti, sako netiesą. Galima ! Ir mes tai padarysim kartu su jumis. Reikia tik atgauti viltį ir organizuotis.
Visa Europa banguoja demonstracijomis. Net vokiečiai, Europos krizės paliesti mažiausiai, reikalauja, kad jos naštą neštų ir didysis kapitalas, todėl priešintis skurdinimui, demonstruoti yra teisinga. Aikštės ir gatvės yra mūsų žodžių valdžioms vieta. Ir valdžios juos išgirsta. Lietuviai, ko gero, irgi supras, kad ne su lagaminais į lėktuvus, o su vėliavomis ir plakatais į aikštes yra mūsų tikrasis kelias. Kam laisvė yra laisvė išvažiuoti, kaip sako premjeras A.Kubilius – tegul važiuoja. Kam laisvė yra laisvė gyventi Lietuvoje – tegul nenusimena- mes nugalėsim !

 
VISI Į MITINGĄ Spausdinti
Pirmadienis, 01 Spalis 2012 12:32

Visuomeninis judėjimas „Už teisingumą“ , parlamentinė grupė „Už teisingumą Lietuvoje“


2012 m. SPALIO mėn. 6 d. 14 val. NEPRIKLAUSOMYBĖS a. (prie LR Seimo)


KVIEČIA VISUS LIETUVOS ŽMONES


Į      M I T I N G Ą


PRIVALOME PASITARTI,


PRIVALOME NUSPRĘSTI, AR NORIME, KAD MUMS VADOVAUTŲ VAGYS,


KRIMINALINIAI NUSIKALTĖLIAI


PRIVALOME TARTI SAVO SVARŲ ŽODĮ AR NORIME, KAD SEIME SĖDĖTŲ


NEŽINIA KAIP PRALOBĘ  MILIJONIERIAI

 
Rinkėjų apklausoje "Už Lietuvą Lietuvoje" surinko 7.4% balsų! Spausdinti
Parašė Nacionalinis susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje"   
Ketvirtadienis, 20 Rugsėjis 2012 11:02

Nors viešojoje erdvėje vyravo nuomonė, kad Seimo rinkimuose barjerą peržengs tik šiuo metu Seime atstovaujamos, vadinamos didžiosios partijos, naujos visuomenės apklausos rodo kitas tendencijas.

Rugsėjo 14-18 dienomis Socialinių tyrimų įmonė „“Visum vertum“, bendradarbiaudama su Estijos socialinių tyrimų įmone „Prime consulting“ telefonu apklausė 501 respondentą Lietuvoje (apklaustųjų amžius nuo 19 iki 82 metų). 54% apklaustųjų pareiškė, kad dalyvaus rinkimuose, neapsisprendę, ar dalyvaus – 14,7%, nedalyvaus – 31,3%.

Tyrimas parodė, kad jei balsavimas vyktų dabar į Seimą patektų Lietuvos socialdemokratų partija (13,6 proc.), Darbo partija (9,9 proc.), TS-LKD (9,9 proc.), Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (7,4 proc.), Tvarka ir teisingumas (6,2 proc.).  Atsižvelgiant į apklausos paklaidas ir labai didelį neapsisprendusių skaičių (29,7%), barjerą į Seimą turi galimybių peržengti Lietuvos liberalų sąjūdis (4,9 proc.), Liberalų ir centro sąjunga (4,9 proc.) ir Drąsos kelias (3,7 proc.).

„Prime consulting, Ltd.“ atstovas pareiškė, kad ši apklausa, kaip ir kiti pastaruoju metu atlikti tyrimai Lietuvoje rodo, kad Seimo rinkimų išvakarėse Lietuvos gyventojų nuomonės nėra stabilios, kai kurie parametrai sparčiai kinta. Tai rodo, kad rinkimuose gali įvykti įvairių netikėtumų.

Pridedame apklausos rezultatų lentelę.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 9 iš 26