Aktualijos
Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą! Spausdinti
Antradienis, 21 Vasaris 2012 08:13

Per Užgavėnes vejame žiemą iš savo kiemo. Metas vyti ir melo, neteisingumo įšalą iš mūsų valstybės. Metas pareikalauti, kad mūsų politikai ir pareigūnai nusimestų neskaidrių ryšių bei įsipareigojimų naštą, trukdančią jiems sąžiningai tarnauti Lietuvai, ginti tiesą, teisingumą ir laisvę.
Metas priminti mūsų rinktai valdžiai Konstituciją: Lietuvos Respublikoje valdžia tarnauja žmonėms. Nepaaiškindami savo sprendimų, slėpdami nuo žmonių tiesą, paklusdami šešėlinių jėgų prievartai, politikai pažeidžia pagrindinį šalies įstatymą ir griauna konstitucinę tvarką.
Atėjo metas mums, laisvos Lietuvos žmonėms, prisiminti Trečiąjį Konstitucijos straipsnį: Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką.
Laikas ir mums išgirsti Amerikos prezidento Teddo Roosevelto savo tautai pasakytus žodžius: Kai valstybės lyderiai pasuka valstybės vairą melo keliais, kai jie pradeda pažeidinėti Konstituciją, kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir pareiga išsakyti savo nerimą garsiai atsakingu balsu ir pakeisti valstybės valdymo būdą – kiekvienas, kuris to nepadaro, turėtų būti apkaltintas patriotizmo išdavyste.

Susirinkime šį trečiadienį, vasario 22 dieną, 12 valandą, Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, prie Respublikos Prezidento rūmų ir pareikalaukime:

  • iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
  • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
  • atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus.

Pasiekime, kad mūsų valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet tiesos, teisingumo ir Lietuvos Respublikos pusėn.

Priverskime valdžią apsivalyti pačią ir iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsia.

Metas susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Švęskime Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Bronius Genzelis, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė   
Alvydas Medalinskas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė      
Romualdas Ozolas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės institutas  
Sergejus Muravjovas, „Transparency International“, Lietuvos skyrius
Audrius Nakas, Ekspertai.eu
Naglis Puteikis, Seimo narys
Šarūnas Valentinavičius, Jungtinis Demokratinis Judėjimas   
Vladas Vilimas, Lietuvos sąjūdis

 
Kaune Vasario 16-oji paminėta patriotinėmis eitynėmis Spausdinti
Parašė Tomas Baranauskas   
Ketvirtadienis, 16 Vasaris 2012 23:37

Tradicinėmis patriotinėmis eitynėmis Vasario 16-oji buvo paminėta Kaune. Eitynes organizavusi Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) šiemet surinko beveik 2000 patriotiškai nusiteikusių kauniečių ir miesto svečių būrį. Eitynėse dalyvavo ir įvairių partijų bei visuomeninių judėjimų atstovai – trispalvių jūroje plaikstėsi ir LTJS, Lietuvių tautinio centro, Kauno jungtinio demokratinio judėjimo vėliavos, matėsi ir Lietuvos socialdemokratų sąjungos (nepainioti su LSDP) bei kitų organizacijų atributika pasipuošę žmonės, dalyvavo ir Nepriklausomybės dienos išvakarėse įregistruotos Tautininkų sąjungos nariai, Lietuvos centro partijos atstovai, pavieniai Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai.

12.30 val. susirinkę Ramybės parke eisenos dalyviai, išsirikiavę užtvindė Vytauto prospektą, Laisvės alėją ir Vilniaus gatve pasiekė Rotušės aikštę, kurioje surengtas mitingas. Mitinge kalbėjo LTJS Kauno skyriaus pirmininkas Tomas Skorupskis, Edmundas Girskis, LTJS pirmininkas ir Tautininkų sąjungos vicepirmininkas Julius Panka, Seimo narys ir Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila,  signataras Leonas Milčius, Lietuvos centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis, Lietuvos socialdemokratų sąjungos vicepirmininkas Tomas Bakučionis, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas ir TS-LKD narys Raimundas Kaminskas, TS-LKD Tautininkų frakcijos narys Rimvydas Žiliukas, signataras Zigmas Vaišvila.

Prieš 15 val. mitingas baigėsi, ir dalis jo dalyvių patraukė į Vasario 16-ajai skirtą koncertą „Iš kartos į kartą“.

Žiniasklaida praneša, kad prieš praeinant didžiajai patriotinei eisenai po Laisvės alėją šlaistėsi ir „tolerantiško jaunimo“ idėjas atstovaujančių 20-30 žmonių būrelis. Tolerantiško jaunimo asociacija ir keletas kitų organizacijų egzotiškais pavadinimais, kaipo „Miegantys drambliai“ ar „Gerk gyvūnų teises“, toje pačioje vietoje ir beveik tuo pačiu metu prašė leidimo organizuoti savo eitynes, kaip alternatyvą tautinio jaunimo akcijai, tačiau negavo Kauno savivaldybės leidimo.

http://alkas.lt/2012/02/16/kaune-vasario-16-oji-pamineta-patriotinemis-eitynemis/

 
Dėl telkimosi tautos ir valstybės ateičiai Spausdinti
Parašė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai   
Trečiadienis, 15 Vasaris 2012 14:16

Pareiškimas dėl telkimosi tautos ir valstybės ateičiai

Mes, žemiau pasirašiusieji Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kviečiame vienytis už Lietuvos vertybes, telktis tautos ir valstybės išsaugojimo bei stiprinimo tikslais. Šio vienijimosi tikslas – bendra idėja – mūsų visų Lietuva, mus vienijusi Sąjūdžio veiklai.

Lietuva, kurioje būtų girdimas visų jos piliečių balsas ir visi galėtume jaustis savo valstybės šeimininkai.
Lietuva, iš kur nesinorėtų emigruoti, o išvykusieji dirbti ar mokytis, norėtų grįžti.
Lietuva, kur kiekvienas žmogus, šeima, bendruomenė būtų gerbiama ir puoselėjama vertybė, kur lietuvių kalba, garbinga mūsų istorija, turtinga kultūra būtų paskata ateities darbams.
Lietuva, kuri yra sava visiems čia gyvenančių tautybių žmonėms, išskyrus tuos, kurie rezga aljansus ir intrigas prieš valstybę, kurioje gyvename.

Žmonių nusivylimą ir neviltį sukelia valdžios uždarumas nuo piliečių, pažadų ir realių darbų išsiskyrimas, nekompetencija ir korupcija, apėmę šiandienines parlamentines partijas ir valdžios struktūras.

Mes vadovaujamės trimis pagrindiniais principais:

  • Meile savo valstybei ir atsakomybe savo tautai, šalies piliečiams;
  • Kompetencija ir žiniomis, kurios bus aukščiau už ryšius ir pažintis;
  • Padorumu ir teisingumu, kuris turėtų lydėti tiek mūsų pačių žingsnius, tiek ir nulems, kaip vertinsime kitų darbus bei poelgius;

Todėl kviečiame įsijungti į bendrą : kurti Lietuvos valstybės ir tautos interesams tarnaujantį nacionalinių, demokratinių, nekorumpuotų, politinių ir visuomeninių jėgų judėjimą „Už Lietuvą Lietuvoje“, pratęsiant Sąjūdžio kelią, nutrūkusį pasiekus valstybės laisvę. Raginame atverti piliečiams ir visai tautai galimybes dalyvauti valstybės gyvenime, priimant svarbiausius sprendimus ir įgyvendinant teisingumą.

Valstybės ir tautos viltis – visų mūsų rankose. Visų, kurie norime, kad ir mes patys, ir kituose kraštuose gyvenantys lietuviai galėtų didžiuotis savo tauta ir valstybe, o kitų tautų žmonės minėtų mūsų šalies vardą su tokia pat derama pagarba, kaip kalbėta apie laisvę mylinčią Lietuvą Sąjūdžio metais.

Raginame telktis tautos ir valstybės labui, o savo pasiryžimą viešai išreikšti artėjančiuose Vasario 16d. ir Kovo 11d. renginiuose. Kviečiame prisijungti prie Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos organizuojamų eisenų Kaune vasario 16d. ir Vilniuje kovo 11d. Tikimės, kad visi renginių dalyviai šiomis šventomis Lietuvai dienomis jaus tokią pat atsakomybę kaip ir Sąjūdžio metais.

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai: akad. Antanas Buračas, prof. Bronius Genzelis, prof. Bronislavas Kuzmickas, Bronius Leonavičius, Alvydas Medalinskas, Romualdas Ozolas, Gintaras Songaila, Zigmas Vaišvila

 
Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ Spausdinti
Pirmadienis, 06 Vasaris 2012 15:17

Š.m. vasario 6d., Lietuvos Respublikos Seimo spaudos konferencijų salėje vykusioje  spaudos konferencijoje buvo pristatytas naujas politinis junginys- Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“.
Spaudos konferencijoje dalyvavo: Lietuvos centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis, Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas Arvydas Akstinavičius ir Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila.
Vertybiniu pagrindu kuriamas susivienijimas numato veikti pagal koalicinės partijos modelį, kai visos jame dalyvaujančios jėgos išsaugo savo programas ir struktūras, tačiau bendrai veikia vadovaudamosios konstitucinės demokratijos nuostatomis, atstovaudamos Lietuvos nacionalinius interesus.
„Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“, kurį inicijuoti atsakomybės imasi trys partijos, yra organizuotas bandymas atverti vartus į Seimą tiems tautos ir valstybės patriotams, kurie mano, jog nuo Sąjūdžio projektuotos valstybės kūrimo kurso Lietuva nukrypo neleistinai, tačiau ne taip beviltiškai, kad nieko nebegalima būtų pataisyti“ – sakoma susivienijimo pareiškime.

Pareiškimas

Matydami politinės sistemos negalią ir pavojus Lietuvos valstybės ir tautos interesams, dabar dominuojančiam politiniam elitui pamynus tautos suverenias teises, LR Konstituciją, o tautos gerovės tikintis vien tik buvimu Europos Sąjungoje,
pareiškiame, kad mes, Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga, kuriame susivienijimą, kurio uždavinys – sustabdyti Lietuvos politinę, teisinę bei socialinę griūtį ir atkurti dabartinių politikų ignoruotą nacionalinę politiką.
Politiką keisti įstatymiškai reikalingas susitelkimas ir parlamentinė galia, siekiant pasipriešinti liberaliems kosmopolitams, kapitalo ir išorinių jėgų įtakojamoms partijoms, jų remiamiems antilietuviškiems bei antivalstybiniams dariniams. Esame atviri visuomenės atstovams, kurie įsipareigos imtis politinės atsakomybės už mūsų pačių rankomis tvarkomą dabartį ir istorinį likimą.  
Susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“, kurį inicijuoti atsakomybės imasi trys partijos, yra organizuotas bandymas atverti vartus į Seimą tiems tautos ir valstybės patriotams, kurie mano, jog nuo Sąjūdžio projektuotos valstybės kūrimo kurso Lietuva nukrypo neleistinai, tačiau ne taip beviltiškai, kad nieko nebegalima būtų pataisyti.
Ryžkimės kartu veikti taip, kad Lietuvoje kiekvienas žmogus, šeima, tautos gerovė būtų puoselėjamos vertybės, o lietuvių kalba, mūsų kultūra ir istorija būtų atrama ateities darbams ir Lietuva taptų patikima mūsų bei mūsų vaikų gyvenimo vieta ir išliktų amžinąja Tėvyne!

Lietuvos centro partija
Eugenijus Skrupskelis
Lietuvos socialdemokratų sąjunga
Arvydas Akstinavičius
Tautininkų sąjunga
Gintaras Songaila
 
Sveikiname Romualdą Ozolą! Spausdinti
Antradienis, 31 Sausis 2012 08:55

Lietuvos Centro partija sveikiną gerbiamą Romualdą Ozolą 73-čiojo gimtadienio proga!

 
«PradžiaAnkstesnis11121314151617181920SekantisPabaiga»

Puslapis 14 iš 23