Aktualijos
Švedijos Tautinių demokratų partijos sveikinimas Spausdinti
Parašė Björn Lööf   
Sekmadienis, 11 Kovas 2012 16:34

Mano Draugai,

Pirmiausia leiskite man pasakyti, kad būti su Jumis ir švęsti Jūsų Tautinę šventę yra nuostabu! Čia jaučiama fantastinė dvasia, o dar šitiek žmonių!

Prieš kelionę aš pasidomėjau Lietuvos istorija. Jums ne visuomet buvo lengva. Jūs atlaikėte karus, okupacijas ir priespaudą – tai, ko mums, švedams, pasisekė išvengti, tačiau šiandien čia matau tikėjimą ateitimi ir pelnytai užtarnautą pasididžiavimą Jūsų tauta!

Taigi, Lietuvos Nepriklausomybės diena! Tikrai yra ką švęsti! Mums, Švedijos Tautinių demokratų partijos delegacijai, yra didelė garbė būti pakviestiems švęsti su Jumis.

Švedijoje mes neturime jokios nepriklausomybės dienos... Taip, mes turime Nacionalinę dieną... Jei pasiskaitytumėte laikraščiuose apie Švedijos Nacionalinę dieną, sužinotumėte, kad ją švenčiame su kebabais ir rytietiškais pilvo šokiais... „Gerosios“ jėgos, lenktyniaudamos, stengiasi paneigti viską, kas švediška, ne tik per Nacionalinę dieną, bet ir kitomis dienomis. Muzikinei grupei, kuri šią dieną sugrotų Švedijos nacionalinę giesmę, būtų nutraukti kontraktai, o jei apsivilktum marškinėlius su Švedijos vėliava, rizikuotum susilaukti smūgio į veidą...

Nes taip ir yra. Švedija, kuri, pasak istorijos, – pataisykite mane, jei aš klystu, – buvo laikoma Skandinavijos „vyresniuoju broliu“ ir pavyzdžiu kitiems, šiandien tėra gėdingas pavyzdys, kaip NEREIKIA daryti, jei norite turėti laimingą ir veikiančią valstybę.

Mes gyvename šalyje, kur politinis elitas pamiršo, kam jie turėtų dirbti, ir mes matome, kad visiškai nesvarbu, už kurią iš „elito“ partijų nubalsuosime, – jos veikia visiškai vienodai ir pasisako už tą pačią sistemą. Mes, Tautiniai demokratai, esame krislas šio „elito“ akyse, mes esame už politiką tautai ir už tikras demokratines vertybes.

Mes matėme, kaip įvairūs švediški bankai klastingai pripumpavo savo pinigų į Baltijos šalis, o švedų bankininkai besistumdydami tarpusavyje stengiasi apiplėšti kaimyninių šalių išteklius. Mes, Tautiniai demokratai, į tai žiūrime su pasišlykštėjimu! Tai neturi NIEKO bendro su pagalba kaimynams atsistoti ant kojų po ilgų sunkių komunistų valdymo metų. Tačiau tai vyksta korumpuotame pasaulyje, kuriame mes šiandien gyvename!

Taigi, kadangi ši korumpuota sistema dirba nepaisydama mūsų sienų, mes, Tautininkai, taip pat privalome bendradarbiauti. Todėl mums yra dvigubai smagiau būti čia šiandien, nes yra be galo svarbu mums būti gerais draugais ir kartu priešintis globaliam mūsų bendro priešo spaudimui! Visi laisvi – prieš priešą, esantį visur! Veikti kartu mums yra itin svarbu, nes jokia atskira šalis negali pasipriešinti spaudimui, kurį globalus elitas meta prieš visus jam nepritariančius! Mes privalome suburti grupę šalių (geriausia būtų visa Europa, Rusija ir JAV), kurios kartu pakiltų į sukilimą vardan savo tautų! Mes matėme, kas nutiks priešingu atveju... Melo, intrigų ir šmeižto paradas, kuriuo visas pasaulis viliojamas suduoti laisvoms ir nepriklausomoms šalims, kaip kad nutiko Vengrijai priėmus naujus bankų įstatymus... Arba Libijai... Karas Libijoje yra didžiulė gėda, ir mūsų visų rankos yra suteptos Libijos žmonių krauju, nes mes nesustabdėme šitos piktadarystės! Mes privalome sunkiai dirbti, kad tai nepasikartotų! Karas visuomet yra pragaras, ir mes jam privalome pasakyti ne!

Mes, Tautininkai, žinome kaip tą galime padaryti! Kartu!

Tai ir yra mūsų žinios stiprybė! Aš galiu, bet kuris iš Jūsų galite imti ir persakyti šią kalbą bet kam pasaulyje – ir tai pavyks! Tai pavyks visur, nes žmonės visose šalyse nori būti nepriklausomi ir gyventi harmonijoje su likusiu pasauliu.

Mūsų pasaulio ateities paslaptis yra paprasta: jums yra gera čia, o mums yra gera ten, ir mes visi esame draugai, bendradarbiaujantys geresnio pasaulio vardan.

Su šiurpuliukais viduje tariu nuoširdžiai ačiū!

 
Kviečiame visus į Kovo 11 patriotų eitynes! Spausdinti
Šeštadienis, 10 Kovas 2012 22:51

 
Valdžios krizė (FNTT skandalas) Spausdinti
Parašė Eugenijus Skrupskelis   
Penktadienis, 09 Kovas 2012 22:50

Visuomenės dėmesį prikaustęs FNTT vadovų atleidimas iš užimamų pareigų bei Seimo Antikorupcijos komisijos veikla ir reakcija į jos išvadas verčia iš esmės pergalvoti ir naujai įvertinti Lietuvos visuomenės būklę ir mūsų valstybės politinės santvarkos raidą.

1.    Susidariusi situacija vertintina kaip valdančiosios koalicijos krizė. Tai dar ne klinikinis atvejas, kai vyriausybė arti griūties, tačiau neįgalumo simptomai labai aiškūs. Ministras pirmininkas akivaizdžiai nebevaldo vyriausybės. Ministerijos, perduotos parlamentinių partijų nuosavybėn, veikia kaip autonominės institucijos nebesivadovaudamos priimta vyriausybės programa. Tai, kad LiCS leidžia sau dėl posto išsaugojimo šantažuoti valdančiąją koaliciją ir prezidentūrą, grasindama  blokuoti energetikos projektus, rodo visišką koalicijos griūtį. Kartu juos išlaiko tik baimė prieš rinkimus prarasti valdžios svertus. Padėtis gali dar labiau komlikuotis, jeigu ir Prezidentė pasiduos tokiam šantažui. Tokiu atveju vyriausybė išliks tokia pat, tačiau tikėtis normalaus jos darbo, vargu ar realu.
2.    FNTT vadovų atleidimas buvo skubotas ir nepakankamai teisiškai motyvuotas. Poligrafas nėra ir negali būti ir teismas, ir įrodymas. Akivaizdu, kad valstybės tarnybos teisiniame reguliavime nėra aiškiais kriterijais apibrėžtas pasitikėjimo (ar pasitikėjimo praradimo) statutiniu pareigūnu institutas, jei specialiosios tarnybos vadovą ar net abu vadovus galima pripažinti praradusiais pasitikėjimą vien tik pagal poligrafo duomenis, nepaisant to, kad kitų duomenų tokioms išvadoms nėra, o poligrafo duomenys priklauso ir nuo subjektyvių faktorių, konkrečiai nuo specialistų, formuluojančių tyrimo klausimus, kompetencijos, sąžiningumo ir atsakomybės.
3.    Skubotas pareigūnų atleidimas ir nemotyvuoti Vidaus reikalų ministro paaiškinimai bei jį delegavusios Liberalų ir centro sąjungos pirmininko neadekvati reakcija, lydima politikui garbės nedarančių epitetų viešoje erdvėje, kelia pagrįstų įtarimų, kad kilęs „skandalas“ dėl galimo informacijos apie valstybės institucijų sprendimus dėl banko „SNORAS“ nutekinimo tėra tik širma, už kurios slepiasi daug rimtesni ir valstybės politinei sistemai pavojingesni faktai apie atskirų politinių partijų, visų pirma valdančiųjų ir opozicinių Seimo partijų neskaidrias sąsajas su verslo struktūromis. Tokie įtarimai buvo išsakyti ne kartą viešai, tačiau visuomenė iki šiol nesulaukė adekvataus paaiškinimo šiuo klausimu.
4.    Teisėsaugos institucijos vadovų nušalinimas dėl labai abejotinų priežasčių buvo tas kritinis momentas, kuris pagaliau privertė suklusti visuomenę ir pakelti balsą už teisingumo prioritetą. Tik visuomenės atstovams mitinge Daukanto aikštėje pareikalavus pateikti aiškius atsakymus nebeliko galimybės įprastiniu keliu, tyliai sutvarkyti reikalus. Tik nuolatinis visuomenės dėmesys neleidžia, prisidengus ikiteisminiu tyrimu, galutinai įslaptinti vykstančių procesų. Jeigu valdžia ir toliau bandys ignoruoti visuomenės nuomonę, FNTT skandalas gali tapti tuo katalizatoriumi, kuris pažadins viskuo (ypač valdžia) nusivylusius piliečius.
5.    Susiklosčiusi situacija parodė, kad parlamentinės partijos, būdamos susietos įsipareigojimais, bijo ir  nebesugeba prisiimti savarankiškų sprendimų atsakomybės. Akivaizdžiausiai tai pademonstravo jų atstovai, pabėgę iš Antikorupcijos komisijos. Aplinkybių verčiąmos tik dvi iš jų- Liberalų ir centro sąjunga bei konservatoriai (TS-LKD) buvo priverstos atsiskleisti. Konservatoriai pasinaudojo visuomenės pakilimu ir bando visus nuopelnus prisirašyti sau. Tuo tarpu LiCS, pačiai save įsivarius į  kampą,  telieka dėtis visų skriaudžiama teisės (ne teisingumo) ir Prezidentės gynėja. Ar Prezidentei tokie gynėjai reikalingi, paaiškės netrukus. Galutinai paaiškėjo, kad faktiškai Seime nėra opozicinių partijų. Seimo opozicija neišdrįso suformuluoti aiškios pozicijos, pasirinkdama saugų kovos imitavimo ir laukimo būdą.
6.    Seimo Antikorupcijos komisija, nežiūrint milžiniško spaudimo, atliko savo darbą. Didžiausi jos veiklos privalumai buvo operatyvumas, viešumas ir tai, kad komisija nepabijojo įvertinti visų valstybės institucijų indėlio atleidžiant FNTT vadovus. Komisija atliko parlamentinės kontrolės funkcijas, todėl visiškai normalu, kad tokias funkcijas vykdančiai komisijai privalo be išlygų atsiskaityti visi su tyrimu susiję pareigūnai – nuo Prezidentės iki prokuroro. Todėl kelia nuostabą kai kurių politologų ir teisininkų reakcija į Seimo Antikorupcijos komisijos atliktą tyrimą bei pateiktas išvadas ir iš to kuriamas samokslo teorijas.  Lietuva yra parlamentinė Respublika su visomis iš to išplaukiančiomis politinėmis ir teisinėmis pasekmėmis, kuomet Tautos atstovybei Seimui ir parlamentinę kontrolę vykdančioms Seimo institucijoms yra atskaitingi iš esmės visi valstybinės valdžios subjektai. Todėl, komisijos užfiksuotas nederamas valstybės pareigūnų elgesys duodant parodymus, neturi likti be pasekmių.
7.    Seimo Antikorupcijos komisijai pademonstravus principingumą ir realios parlamentinės kontrolės  galimybę, kylą klausimas kokias funkcijas atlieka Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetai. Būtent šios institucijos turėjo pirmosios parodyti iniciatyvą. Tik dabar tyrimą pradėjo ir Nacionalinio saugumo komitetas. Pavėlavusieji dabar bando visaip menkinti Antikorupcijos komisijos veiklą, net pereidami į asmeniškumus. Galima pripažinti, kad komisijos tyrimas buvo kiek skubotas, kad tyrimo pabaigoje dauguma joje sudarė konservatorių atstovai, kad ji pajudino tik vieną iš valstyės skaudulių bei kitokių pastabų. Tačiau ji veikė kiek įmanoma viešai ir operatyviai. Tai labiausiai ir suerzino tuos, kurie buvo linkę apsimesti, kad nieko nenutiko.
8.    Galimas „Snoro“ informacijos nutekinimas, FNTT pareigūnų atleidimas ir Seimo Antikorupcijos komisijos veikla atskleidė ir pagrįstas abejones dėl mūsų teisėsaugos institucijų kompetentingumo ir atskirų pareigūnų sąžiningumo bei lojalumo teisingumui. Apie tai byloja Generalinės prokuratūros vadovų painiojimaisi duodant paaiškinimus Seimo komisijai apie „slaptą“ pasitarimą, kuris nebuvo slaptas, tuo tarpu ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės ir tarnybos paslapties atskleidimo prokuratūra pradėjo tik po trijų mėnesių. Beje, pridėdama keistą komentarą, kad „per anksti pradėtas ikiteisminis tyrimas galėjo sutrukdyti tiesos išaiškinimui...“ Visiškai suprantama, kad toks prokurorų elgesys kelia pagrįstą ir teisėtą visuomenės pasipiktinimą. 


Visi šie klausimai reikalauja skubaus ir išsamaus valstybės vadovų paaiškinimo. Būtent jiems kyla konstitucinė pareiga visuomenei išsamiai paaiškinti savo poziciją išdėstytais klausimais, o piliečiai turi konstitucinę teisę reikalauti tokių paaiškinimų. Priešingu atveju, Valstybės vadovų kalbos apie kovą su korupcija ir „šešėliu“ ir liks tik kalbomis.

 
"Už Lietuvą Lietuvoje" susitiko su Lietuvos jungtinio demokratinio judėjimo atstovais Spausdinti
Parašė Lietuvos Centro Partija   
Antradienis, 06 Kovas 2012 16:52

Šiandien, kovo 6d. Lietuvos Respublikos Seime trijų politinių partijų - Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos ir Tautininkų sąjungos – vadovai: Eugenijus Skrupskelis, Arvydas Akstinavičius ir Seimo narys Gintaras Songaila, kurie neseniai paskelbė apie politinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" kūrimą, pradėjo oficialius susitikimus su visuomeninių organizacijų bei judėjimų atstovais.

Šiandien jie, dalyvaujant ir Seimo nariui Kazimierui Uokai, susitiko su Jungtinio demokratinio judėjimo atstovais Juozu Žilinsku, Šarūnu Valentinavičiumi ir Algimantu Bružu.

Susitikime buvo aptartos ilgalaikio bendradarbiavimo prielaidos. Svarstyti susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" ir kitų visuomeninių organizacijų jungtinės veiklos, siekiant esminių pasikeitimų Lietuvos politikoje, galimi modeliai. Vienas iš jų – susitarimas dėl politinių partijų veiklos visuomeninės kontrolės. Susitikimo dalyviai sutarė tęsti pasitarimus ir netolimoje ateityje apsispręsti dėl bendradarbiavimo sąlygų bei dėl kvietimo kitoms visuomeninėms organizacijoms bei judėjimams prisijungti prie šio proceso.

Aptarti artimiausi Kovo 11-osios eitynių (pradžia 13val. Lukiškių aikštėje Vilniuje), o taip pat – kovo 17-osios renginiai.

Susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje":

Lietuvos centro partijos pirmininkas
Eugenijus Skrupskelis
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas
Arvydas Akstinavičius
Tautininkų sąjungos pirmininkas
Gintaras Songaila

Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas atstovai:

Algimantas Bružas Šarūnas Valentinavičius Juozas Žilinskas (pirmininkas)
 
Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą! Spausdinti
Antradienis, 21 Vasaris 2012 08:13

Per Užgavėnes vejame žiemą iš savo kiemo. Metas vyti ir melo, neteisingumo įšalą iš mūsų valstybės. Metas pareikalauti, kad mūsų politikai ir pareigūnai nusimestų neskaidrių ryšių bei įsipareigojimų naštą, trukdančią jiems sąžiningai tarnauti Lietuvai, ginti tiesą, teisingumą ir laisvę.
Metas priminti mūsų rinktai valdžiai Konstituciją: Lietuvos Respublikoje valdžia tarnauja žmonėms. Nepaaiškindami savo sprendimų, slėpdami nuo žmonių tiesą, paklusdami šešėlinių jėgų prievartai, politikai pažeidžia pagrindinį šalies įstatymą ir griauna konstitucinę tvarką.
Atėjo metas mums, laisvos Lietuvos žmonėms, prisiminti Trečiąjį Konstitucijos straipsnį: Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką.
Laikas ir mums išgirsti Amerikos prezidento Teddo Roosevelto savo tautai pasakytus žodžius: Kai valstybės lyderiai pasuka valstybės vairą melo keliais, kai jie pradeda pažeidinėti Konstituciją, kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir pareiga išsakyti savo nerimą garsiai atsakingu balsu ir pakeisti valstybės valdymo būdą – kiekvienas, kuris to nepadaro, turėtų būti apkaltintas patriotizmo išdavyste.

Susirinkime šį trečiadienį, vasario 22 dieną, 12 valandą, Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, prie Respublikos Prezidento rūmų ir pareikalaukime:

  • iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
  • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
  • atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus.

Pasiekime, kad mūsų valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet tiesos, teisingumo ir Lietuvos Respublikos pusėn.

Priverskime valdžią apsivalyti pačią ir iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsia.

Metas susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Švęskime Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Bronius Genzelis, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė   
Alvydas Medalinskas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė      
Romualdas Ozolas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės institutas  
Sergejus Muravjovas, „Transparency International“, Lietuvos skyrius
Audrius Nakas, Ekspertai.eu
Naglis Puteikis, Seimo narys
Šarūnas Valentinavičius, Jungtinis Demokratinis Judėjimas   
Vladas Vilimas, Lietuvos sąjūdis

 
«PradžiaAnkstesnis11121314151617181920SekantisPabaiga»

Puslapis 14 iš 24