Aktualijos
Kviečiame visus į Kovo 11 patriotų eitynes! Spausdinti
Šeštadienis, 10 Kovas 2012 22:51

 
Valdžios krizė (FNTT skandalas) Spausdinti
Parašė Eugenijus Skrupskelis   
Penktadienis, 09 Kovas 2012 22:50

Visuomenės dėmesį prikaustęs FNTT vadovų atleidimas iš užimamų pareigų bei Seimo Antikorupcijos komisijos veikla ir reakcija į jos išvadas verčia iš esmės pergalvoti ir naujai įvertinti Lietuvos visuomenės būklę ir mūsų valstybės politinės santvarkos raidą.

1.    Susidariusi situacija vertintina kaip valdančiosios koalicijos krizė. Tai dar ne klinikinis atvejas, kai vyriausybė arti griūties, tačiau neįgalumo simptomai labai aiškūs. Ministras pirmininkas akivaizdžiai nebevaldo vyriausybės. Ministerijos, perduotos parlamentinių partijų nuosavybėn, veikia kaip autonominės institucijos nebesivadovaudamos priimta vyriausybės programa. Tai, kad LiCS leidžia sau dėl posto išsaugojimo šantažuoti valdančiąją koaliciją ir prezidentūrą, grasindama  blokuoti energetikos projektus, rodo visišką koalicijos griūtį. Kartu juos išlaiko tik baimė prieš rinkimus prarasti valdžios svertus. Padėtis gali dar labiau komlikuotis, jeigu ir Prezidentė pasiduos tokiam šantažui. Tokiu atveju vyriausybė išliks tokia pat, tačiau tikėtis normalaus jos darbo, vargu ar realu.
2.    FNTT vadovų atleidimas buvo skubotas ir nepakankamai teisiškai motyvuotas. Poligrafas nėra ir negali būti ir teismas, ir įrodymas. Akivaizdu, kad valstybės tarnybos teisiniame reguliavime nėra aiškiais kriterijais apibrėžtas pasitikėjimo (ar pasitikėjimo praradimo) statutiniu pareigūnu institutas, jei specialiosios tarnybos vadovą ar net abu vadovus galima pripažinti praradusiais pasitikėjimą vien tik pagal poligrafo duomenis, nepaisant to, kad kitų duomenų tokioms išvadoms nėra, o poligrafo duomenys priklauso ir nuo subjektyvių faktorių, konkrečiai nuo specialistų, formuluojančių tyrimo klausimus, kompetencijos, sąžiningumo ir atsakomybės.
3.    Skubotas pareigūnų atleidimas ir nemotyvuoti Vidaus reikalų ministro paaiškinimai bei jį delegavusios Liberalų ir centro sąjungos pirmininko neadekvati reakcija, lydima politikui garbės nedarančių epitetų viešoje erdvėje, kelia pagrįstų įtarimų, kad kilęs „skandalas“ dėl galimo informacijos apie valstybės institucijų sprendimus dėl banko „SNORAS“ nutekinimo tėra tik širma, už kurios slepiasi daug rimtesni ir valstybės politinei sistemai pavojingesni faktai apie atskirų politinių partijų, visų pirma valdančiųjų ir opozicinių Seimo partijų neskaidrias sąsajas su verslo struktūromis. Tokie įtarimai buvo išsakyti ne kartą viešai, tačiau visuomenė iki šiol nesulaukė adekvataus paaiškinimo šiuo klausimu.
4.    Teisėsaugos institucijos vadovų nušalinimas dėl labai abejotinų priežasčių buvo tas kritinis momentas, kuris pagaliau privertė suklusti visuomenę ir pakelti balsą už teisingumo prioritetą. Tik visuomenės atstovams mitinge Daukanto aikštėje pareikalavus pateikti aiškius atsakymus nebeliko galimybės įprastiniu keliu, tyliai sutvarkyti reikalus. Tik nuolatinis visuomenės dėmesys neleidžia, prisidengus ikiteisminiu tyrimu, galutinai įslaptinti vykstančių procesų. Jeigu valdžia ir toliau bandys ignoruoti visuomenės nuomonę, FNTT skandalas gali tapti tuo katalizatoriumi, kuris pažadins viskuo (ypač valdžia) nusivylusius piliečius.
5.    Susiklosčiusi situacija parodė, kad parlamentinės partijos, būdamos susietos įsipareigojimais, bijo ir  nebesugeba prisiimti savarankiškų sprendimų atsakomybės. Akivaizdžiausiai tai pademonstravo jų atstovai, pabėgę iš Antikorupcijos komisijos. Aplinkybių verčiąmos tik dvi iš jų- Liberalų ir centro sąjunga bei konservatoriai (TS-LKD) buvo priverstos atsiskleisti. Konservatoriai pasinaudojo visuomenės pakilimu ir bando visus nuopelnus prisirašyti sau. Tuo tarpu LiCS, pačiai save įsivarius į  kampą,  telieka dėtis visų skriaudžiama teisės (ne teisingumo) ir Prezidentės gynėja. Ar Prezidentei tokie gynėjai reikalingi, paaiškės netrukus. Galutinai paaiškėjo, kad faktiškai Seime nėra opozicinių partijų. Seimo opozicija neišdrįso suformuluoti aiškios pozicijos, pasirinkdama saugų kovos imitavimo ir laukimo būdą.
6.    Seimo Antikorupcijos komisija, nežiūrint milžiniško spaudimo, atliko savo darbą. Didžiausi jos veiklos privalumai buvo operatyvumas, viešumas ir tai, kad komisija nepabijojo įvertinti visų valstybės institucijų indėlio atleidžiant FNTT vadovus. Komisija atliko parlamentinės kontrolės funkcijas, todėl visiškai normalu, kad tokias funkcijas vykdančiai komisijai privalo be išlygų atsiskaityti visi su tyrimu susiję pareigūnai – nuo Prezidentės iki prokuroro. Todėl kelia nuostabą kai kurių politologų ir teisininkų reakcija į Seimo Antikorupcijos komisijos atliktą tyrimą bei pateiktas išvadas ir iš to kuriamas samokslo teorijas.  Lietuva yra parlamentinė Respublika su visomis iš to išplaukiančiomis politinėmis ir teisinėmis pasekmėmis, kuomet Tautos atstovybei Seimui ir parlamentinę kontrolę vykdančioms Seimo institucijoms yra atskaitingi iš esmės visi valstybinės valdžios subjektai. Todėl, komisijos užfiksuotas nederamas valstybės pareigūnų elgesys duodant parodymus, neturi likti be pasekmių.
7.    Seimo Antikorupcijos komisijai pademonstravus principingumą ir realios parlamentinės kontrolės  galimybę, kylą klausimas kokias funkcijas atlieka Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetai. Būtent šios institucijos turėjo pirmosios parodyti iniciatyvą. Tik dabar tyrimą pradėjo ir Nacionalinio saugumo komitetas. Pavėlavusieji dabar bando visaip menkinti Antikorupcijos komisijos veiklą, net pereidami į asmeniškumus. Galima pripažinti, kad komisijos tyrimas buvo kiek skubotas, kad tyrimo pabaigoje dauguma joje sudarė konservatorių atstovai, kad ji pajudino tik vieną iš valstyės skaudulių bei kitokių pastabų. Tačiau ji veikė kiek įmanoma viešai ir operatyviai. Tai labiausiai ir suerzino tuos, kurie buvo linkę apsimesti, kad nieko nenutiko.
8.    Galimas „Snoro“ informacijos nutekinimas, FNTT pareigūnų atleidimas ir Seimo Antikorupcijos komisijos veikla atskleidė ir pagrįstas abejones dėl mūsų teisėsaugos institucijų kompetentingumo ir atskirų pareigūnų sąžiningumo bei lojalumo teisingumui. Apie tai byloja Generalinės prokuratūros vadovų painiojimaisi duodant paaiškinimus Seimo komisijai apie „slaptą“ pasitarimą, kuris nebuvo slaptas, tuo tarpu ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės ir tarnybos paslapties atskleidimo prokuratūra pradėjo tik po trijų mėnesių. Beje, pridėdama keistą komentarą, kad „per anksti pradėtas ikiteisminis tyrimas galėjo sutrukdyti tiesos išaiškinimui...“ Visiškai suprantama, kad toks prokurorų elgesys kelia pagrįstą ir teisėtą visuomenės pasipiktinimą. 


Visi šie klausimai reikalauja skubaus ir išsamaus valstybės vadovų paaiškinimo. Būtent jiems kyla konstitucinė pareiga visuomenei išsamiai paaiškinti savo poziciją išdėstytais klausimais, o piliečiai turi konstitucinę teisę reikalauti tokių paaiškinimų. Priešingu atveju, Valstybės vadovų kalbos apie kovą su korupcija ir „šešėliu“ ir liks tik kalbomis.

 
"Už Lietuvą Lietuvoje" susitiko su Lietuvos jungtinio demokratinio judėjimo atstovais Spausdinti
Parašė Lietuvos Centro Partija   
Antradienis, 06 Kovas 2012 16:52

Šiandien, kovo 6d. Lietuvos Respublikos Seime trijų politinių partijų - Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos ir Tautininkų sąjungos – vadovai: Eugenijus Skrupskelis, Arvydas Akstinavičius ir Seimo narys Gintaras Songaila, kurie neseniai paskelbė apie politinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" kūrimą, pradėjo oficialius susitikimus su visuomeninių organizacijų bei judėjimų atstovais.

Šiandien jie, dalyvaujant ir Seimo nariui Kazimierui Uokai, susitiko su Jungtinio demokratinio judėjimo atstovais Juozu Žilinsku, Šarūnu Valentinavičiumi ir Algimantu Bružu.

Susitikime buvo aptartos ilgalaikio bendradarbiavimo prielaidos. Svarstyti susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" ir kitų visuomeninių organizacijų jungtinės veiklos, siekiant esminių pasikeitimų Lietuvos politikoje, galimi modeliai. Vienas iš jų – susitarimas dėl politinių partijų veiklos visuomeninės kontrolės. Susitikimo dalyviai sutarė tęsti pasitarimus ir netolimoje ateityje apsispręsti dėl bendradarbiavimo sąlygų bei dėl kvietimo kitoms visuomeninėms organizacijoms bei judėjimams prisijungti prie šio proceso.

Aptarti artimiausi Kovo 11-osios eitynių (pradžia 13val. Lukiškių aikštėje Vilniuje), o taip pat – kovo 17-osios renginiai.

Susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje":

Lietuvos centro partijos pirmininkas
Eugenijus Skrupskelis
Lietuvos socialdemokratų sąjungos pirmininkas
Arvydas Akstinavičius
Tautininkų sąjungos pirmininkas
Gintaras Songaila

Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas atstovai:

Algimantas Bružas Šarūnas Valentinavičius Juozas Žilinskas (pirmininkas)
 
Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą! Spausdinti
Antradienis, 21 Vasaris 2012 08:13

Per Užgavėnes vejame žiemą iš savo kiemo. Metas vyti ir melo, neteisingumo įšalą iš mūsų valstybės. Metas pareikalauti, kad mūsų politikai ir pareigūnai nusimestų neskaidrių ryšių bei įsipareigojimų naštą, trukdančią jiems sąžiningai tarnauti Lietuvai, ginti tiesą, teisingumą ir laisvę.
Metas priminti mūsų rinktai valdžiai Konstituciją: Lietuvos Respublikoje valdžia tarnauja žmonėms. Nepaaiškindami savo sprendimų, slėpdami nuo žmonių tiesą, paklusdami šešėlinių jėgų prievartai, politikai pažeidžia pagrindinį šalies įstatymą ir griauna konstitucinę tvarką.
Atėjo metas mums, laisvos Lietuvos žmonėms, prisiminti Trečiąjį Konstitucijos straipsnį: Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką.
Laikas ir mums išgirsti Amerikos prezidento Teddo Roosevelto savo tautai pasakytus žodžius: Kai valstybės lyderiai pasuka valstybės vairą melo keliais, kai jie pradeda pažeidinėti Konstituciją, kai jų elgesys neatitinka mūsų lūkesčių, kiekvieno piliečio teisė ir pareiga išsakyti savo nerimą garsiai atsakingu balsu ir pakeisti valstybės valdymo būdą – kiekvienas, kuris to nepadaro, turėtų būti apkaltintas patriotizmo išdavyste.

Susirinkime šį trečiadienį, vasario 22 dieną, 12 valandą, Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, prie Respublikos Prezidento rūmų ir pareikalaukime:

  • iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
  • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
  • atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus.

Pasiekime, kad mūsų valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet tiesos, teisingumo ir Lietuvos Respublikos pusėn.

Priverskime valdžią apsivalyti pačią ir iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsia.

Metas susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Švęskime Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Bronius Genzelis, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė   
Alvydas Medalinskas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė      
Romualdas Ozolas, Sąjūdžio iniciatyvinė grupė 
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės institutas  
Sergejus Muravjovas, „Transparency International“, Lietuvos skyrius
Audrius Nakas, Ekspertai.eu
Naglis Puteikis, Seimo narys
Šarūnas Valentinavičius, Jungtinis Demokratinis Judėjimas   
Vladas Vilimas, Lietuvos sąjūdis

 
Kaune Vasario 16-oji paminėta patriotinėmis eitynėmis Spausdinti
Parašė Tomas Baranauskas   
Ketvirtadienis, 16 Vasaris 2012 23:37

Tradicinėmis patriotinėmis eitynėmis Vasario 16-oji buvo paminėta Kaune. Eitynes organizavusi Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) šiemet surinko beveik 2000 patriotiškai nusiteikusių kauniečių ir miesto svečių būrį. Eitynėse dalyvavo ir įvairių partijų bei visuomeninių judėjimų atstovai – trispalvių jūroje plaikstėsi ir LTJS, Lietuvių tautinio centro, Kauno jungtinio demokratinio judėjimo vėliavos, matėsi ir Lietuvos socialdemokratų sąjungos (nepainioti su LSDP) bei kitų organizacijų atributika pasipuošę žmonės, dalyvavo ir Nepriklausomybės dienos išvakarėse įregistruotos Tautininkų sąjungos nariai, Lietuvos centro partijos atstovai, pavieniai Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai.

12.30 val. susirinkę Ramybės parke eisenos dalyviai, išsirikiavę užtvindė Vytauto prospektą, Laisvės alėją ir Vilniaus gatve pasiekė Rotušės aikštę, kurioje surengtas mitingas. Mitinge kalbėjo LTJS Kauno skyriaus pirmininkas Tomas Skorupskis, Edmundas Girskis, LTJS pirmininkas ir Tautininkų sąjungos vicepirmininkas Julius Panka, Seimo narys ir Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila,  signataras Leonas Milčius, Lietuvos centro partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis, Lietuvos socialdemokratų sąjungos vicepirmininkas Tomas Bakučionis, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas ir TS-LKD narys Raimundas Kaminskas, TS-LKD Tautininkų frakcijos narys Rimvydas Žiliukas, signataras Zigmas Vaišvila.

Prieš 15 val. mitingas baigėsi, ir dalis jo dalyvių patraukė į Vasario 16-ajai skirtą koncertą „Iš kartos į kartą“.

Žiniasklaida praneša, kad prieš praeinant didžiajai patriotinei eisenai po Laisvės alėją šlaistėsi ir „tolerantiško jaunimo“ idėjas atstovaujančių 20-30 žmonių būrelis. Tolerantiško jaunimo asociacija ir keletas kitų organizacijų egzotiškais pavadinimais, kaipo „Miegantys drambliai“ ar „Gerk gyvūnų teises“, toje pačioje vietoje ir beveik tuo pačiu metu prašė leidimo organizuoti savo eitynes, kaip alternatyvą tautinio jaunimo akcijai, tačiau negavo Kauno savivaldybės leidimo.

http://alkas.lt/2012/02/16/kaune-vasario-16-oji-pamineta-patriotinemis-eitynemis/

 
«PradžiaAnkstesnis11121314151617181920SekantisPabaiga»

Puslapis 14 iš 24